Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Eräkontti Ab
Kinturinkuja 4,
PL 84
11120 Riihimäki
puh. 010 440 9410

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja.
Yhteystiedot puh. 010 440 9410

3. Rekisterin nimi

Oy Eräkontti Ab:n Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään Oy Eräkontti Ab:n omaan tarjous ja tuote-esittelyyn, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille,(poikkeuksena asiakkaan oma pyyntö tai viranomaisen lakiin perustuva pyyntö). Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu käyttötarkoituksen mukaan kootusta rekisteristä. Asiakastiedot muodostavat asiakkaasta tallennetun tietojoukon seuraavasti:

1. Postimyynnin asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Asiakkaan yhteystiedot (sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka). Asiakkaan mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia.

Postimyynnin asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot:
Asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.

2. Verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

a) Verkkokaupan asiakkaiden tiedot: Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

b) Verkkokaupan tilauksista kerättävät asiakastiedot: Tilauksen yhteydessä verkkokaupan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarpeelliset tiedot: yhteystiedot, puhelinnumero ja muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas

1) rekisteröityy verkkokauppaan tai
2) tilaa tavaraa.

Postimyynnin asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään tarvittaessa. Asiakas voi myös itse päivittää tietojaan verkkokauppaan kirjautuneena. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. SÄHKÖPOSTIOSOITETTA JA ASIAKASTIETOJA EI LUOVUTETA ULKOPUOLISILLE, (tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta mitään tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ulkopuolisille EU:n sisälle, eikä myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.